Statek kováry, z.s.

- jezdecký spolek

ičo: 69059268

Adresa

Statek Kováry, z.s.

Kováry 16

Zákolany 273 28

Telefon

Jana Holíková

+420 603 511 449

O spolku Statek Kováry:

Statek Kováry, z.s. je svou činností orientován především na jezdecký sport, chov koní a volnočasové aktivity s tím spojené. Základním účelem a hlavní činností Statku Kováry je :

a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a volnočasových aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností,

h) chov koní, podpora jezdectví a nárůst obliby těchto aktivit jako volnočasových.

Dotace

Statek Kováry, z.s.  děkuje MŠMT za finanční pomoc v roce 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 a pevně věří ve finanční pomoc pro jezdecký sport i v roce dalším.

V roce 2021 byl realizován za přispění dotačního titulu PRV Projekt „REKONSTRUKCE ŠATEN A KLUBOVNY VE STATKU KOVÁRY“

Statek Kováry  získal neinvestiční dotaci podle Programu 2021 a 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času v rámci Tematického zadání Podpora sportovních a volnočasových aktivit.

Statek Kováry získal dotační podporu na Projekt Hobby závody Kováry 2022, 2023 od Přemyslovských středních Čech, o.p.s. z Grantu Malý přemyslovský měšec 

Statek Kováry děkuje NSA za finanční pomoc z Výzvy Můj klub.

V roce 2023 byl realizován Projekt: „Oprava střechy nad klubovnou a šatnami ve Statku Kováry“ z dotačního titulu PRV